Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

- BAS (British Arachnological Society)

- AAS (American Arachnological Society)

- CIDA (Centre Internatıonal de Documentation Arachnologique - Paris)

- ARACHNODATA (Arachnological Research and Information Centre -Switzerland)

- TTKD (Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Bilim Danışma Üyesi).

- AD (Araknoloji Derneği, Türkiye)