Yüksek Lisans Tezleri

Tereli, M., “Kırıkkale İlinde Leş Üzerinden Beslenen Sinek (Diptera) Türlerinin İncelenmesi”, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.

Nalbant, S., “Eurygaster integriceps (Süne, Scutelleridae, Hemiptera) ile Alopecosa pulverulenta (Kurt Örümcek, Lycosidae, Araneae) arasındaki beslenme ilişkisinin protein analizleri ile kanıtlanması”, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.

Özen, Ç., “Avcı Örümcekler İle Zararlı Böcekler Arasındaki Beslenme İlişkilerinin Araştırılması”, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.

Sancak, Z., “Doğu Karadeniz Bölgesi Örümceklerinin (Araneae) Faunistik Açıdan İncelenmesi”, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.

Yeşilyurt, F., ”Anadolu’dan Toplanmış Akrep Örneklerinin Sistematiği ve Biyo-ekolojisi (Arachnida: Scorpionida)'', Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.

Çorak, İ., ”Anadolu’dan Toplanmış Otbiçen Örneklerinin Sisrematiği ve Biyo-ekolojisi (Arachnida: Opilionida)”, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.

Ayva, B., ''Edremit Yöresi (Balıkesir) Örümceklerinin (Araneae) Sistematik ve Faunistik Açıdan İncelenmesi'', Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.

Ünal, M., ''Kızılırmak Yeşilvadi (Kırıkkale) Ağ Örücü Örümceklerinin (Arachnida: Araneae) Taksonomisi Üzerine Araştırmalar'', Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.

Allahverdi, H., ''Van Yöresinde Yonca, Korunga ve Buğday Tarlası Örümcekleri (Ordo: Araneae) Üzerine Faunistik Bir Araştırma'', Y.Yıl Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997.

Varol, M.I., ''Van Gölü Havzasının Örümcekleri (Ordo: Araneae)'', Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.

Doktora Tezleri

Erdek, M. “Türkiye Gylippidae ve Karschiidae Türlerinin Taksonomisi ve Biyoekolojisi (Arachnida: Solifugae)” Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 [Eş Danışman].

Melekoğlu, A., ''Örümceklerde Duyu Organ Morfoloji ve Anatomilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Araneae)” Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 [Eş Danışman].

Sancak, Z., “Batı Karadeniz Bölgesi Örümceklerinin (Araneae) Sistematiği ve Faunası” Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.

Yeşilyurt, F., ''Güneybatı Anadolu Bölgesi Akrep Faunasının Araştırılması (Arachnida, Scorpiones)” Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.

Çorak, İ., ''Antalya Yöresi Otbiçenlerinin Sistematiği ve Eko-faunası (Arachnida, Opiliones)” Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.

Danışman, T., ''Akdeniz Bölgesi Bazı Zararlı Böcek Predatörü Örümceklerinin Biyoekolojisi'' Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.

Allahverdi, H., ''Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ağ Ören Örümceklerinin Sistematiği ve Eko-faunası (Arachnida, Araneae)'' Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.

Varol, M.I., ''Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Yer Örümceklerinin Faunası, Ekolojisi ve Sistematiği (Arachnida, Araneae)'' Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001.