Özgeçmiş

1956’da Bingöl’de doğdu. 1980’de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. 1985’e kadar lise biyoloji öğretmeni olarak çalıştıktan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Yüksek Lisansını 1987’de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde, Doktorasını 1993’te Newcastle upon Tyne Üniversitesi (İngiltere) Tarımsal ve Biyolojik Bilimler Fakültesinde tamamladı.

1993’te Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Yardımcı Doçentliğe atandı. 1995’te Hayvan Ekolojisi Bilim Dalında Doçent, 2003’te Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalında Profesör unvanını aldı.

Abdullah BAYRAM, araknoloji alanında uluslararası dergilerde 50, ulusal dergilerde 22 olmak üzere toplam 72 makale yayınladı. Uluslararası ve ulusal kongrelerde 58 bildiri sundu. 2 kitap çalışmasına katıldı. 10 ders notu hazırladı. TÜBİTAK, DPT ve Üniversite Fonlarınca desteklenen 13 araştırma projesi yürüttü. 10 Yüksek Lisans, 7 Doktora Tezine danışmanlık yaptı.

2006-2008 döneminde Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında Ortaöğretim Biyoloji Dersi Müfredatının yenilenmesi çalışmalarında bulundu. 2008 sonlarında Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliğine atandı ve Haziran 2012'ye kadar bu görevde bulundu. 2012-2014 döneminde Nişantaşı Üniversitesinde Kurucu Rektör olarak görev aldı. Evli ve dört çocuk babasıdır.