Katıldığı Kogre/Sempozyumlar

Yiğit N., Erdek M., Koç H., Melekoğlu A., Bayram A. The comparative morphology of the suctorial organ of the male Biton zederbaueri and Gluviopsilla discolor (Solifugae: Daesiidae), 25th European Congress of Arachnology, (16-21 August 2009), Alexandroupolis- Greece.

Bayram A., Yiğit N., Erdek M., Koç H., Melekoğlu A., Sancak Z., Çorak Öcal İ. The comparative cheliceral morphology of the male Biton zederbaueri and Gluviopsilla discolor (Solifugae: Daesiidae) through scanning electron microscopy, 25th European Congress of Arachnology, (16-21 August 2009), Alexandroupolis- Greece.

Kunt, K.B., Bayram A., Yağmur, E.A., Distribution and natural history of the genus Chaetopelma (Araneae: Theraposidae) in Turkey, 25th European Congress of Arachnology, (16-21 August 2009), Alexandroupolis- Greece.

Bayram A. “Türkiye’de Örümcekler Üzerine Yapılmış Araştırmalar”, Türkiye’de Araknoloji Toplantısı, Kırıkkale Üniversitesi, 25 Aralık 2008, Kırıkkale.

Bayram A. “Kırıkkale Su Samuru (Lutra lutra L.) Habitatının Omurgasız Faunası”, 3. Uluslar arası Su Samuru Sempozyumu (22-24 Ekim 2008, Kırıkkale).

Bayram A. “Kene Populasyonlarındaki Korkutan Artış ve Korunma Yolları”, II. Bingöl Sempozyumu (25-27 Temmuz 2008, Bingöl).

Çorak Öcal, İ., Bayram A., T. Danışman, N. Yiğit, “Türkiye Otbiçen Faunası İçin İki Yeni Tür Kaydı: Lacinius ephippiatus (C.L.Koch, 1835), Phalangium opilio (Linnaeus 1758) (Opiliones, Phalangiidae)”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi (23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon (POSTER).

Danışman, T., N. Yiğit, Bayram A., İ. Çorak Öcal, Z. Sancak, K.B. Kunt, “Türkiye Örümcek Faunası için İki Yeni Familya Kaydı (Araneae: Anyphaenidae; Zoridae)”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi (23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon (POSTER).

Danışman, T., N. Yiğit, Bayram A., İ. Çorak Öcal, Z. Sancak, K.B. Kunt, “Türkiye Örümcek Faunası İçin İki Yeni Zehirli Örümcek Kaydı (Araneae: Segestriidae, Segestria senoculata (Linnaeus, 1758); Theridiidae, Latrodectus geometricus C. L. Koch)”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi (23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon (POSTER).

Yiğit, N., Bayram A., T. Danışman, İ. Çorak Öcal, Z. Sancak, “Eresus cinnaberinus (Olivier, 1789)’un Dış Morfolojisi Üzerine Bir Çalışma (Araneae: Eresidae)”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi (23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon (POSTER).

Yiğit, N., Bayram A., T. Danışman, İ. Çorak Öcal, Z. Sancak, “Eresus cinnaberinus’da (Uğurböceği Örümceği) Duyusal Kılların Elektron Mikroskobik Yapısı ve Fonksiyonu (Araneae: Eresidae)”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi (23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon (POSTER).

Bayram A., Z. Sancak, T. Danışman, N. Yiğit, “Doğu Karadeniz Bölgesinin Çay ve Fındık Bahçelerinin Araneo-Faunası”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi (23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

Sancak, Z., Bayram A., T. Danışman, “Doğu Karadeniz Bölgesi Örümcek Faunasına Bir Bakış (Araneae)”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi (23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Bayram A. “Kırıkkale Kızılırmak Vadisinin Araneo-Faunasının Değerlendirilmesi Ve Kırmızı Liste Örümceklerine Bakış”, 2. Uluslar arası Kızılırmak Sempozyumu (21-23 Mayıs 2008 – Kırıkkale).

Yigit N., Benli M., Bayram A., Danışman T., “Functional Morphology, Histology and Ultrastructure of Venom Apparatus of the Scorpion, Mesobuthus gibbosus anatolicus (Scorpiones: Buthidae)”, Second International Conference on Natural Toxins, 18-20 December 2006, Cairo-Egypt.

Bayram A., Z. Sancak, T. Danışman & İ. Çorak, “Ordu ve Giresun İllerinin Argyopiformia Örümcek (Superfam. Argyopiformia, Araneae) Faunası”, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (26-30 Haziran 2006 – Kuşadası – Aydın).

Bayram A., N. Yiğit, T. Danışman, İ. Çorak, Z. Sancak & D. Ulaşoğlu, “Türkiye’nin Zehirli Örümcekleri (Arachnida, Araneae)”, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (26-30 Haziran 2006 – Kuşadası – Aydın). p.80 (2006).

Yiğit, N., Bayram A. & T. Danışman, “Euscorpius mingrelicus (Kessler, 1874) (Scorpiones: Euscorpiidae) Akrebinin Zehir Aygıtının Fonksiyonel Morfolojisi”, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (26-30 Haziran 2006 – Kuşadası – Aydın).

Yiğit, N., Bayram A. & T. Danışman, “Zehirli Örümcek Agelena gracilens (Koch C.L., 1841) (Araneae: Agelenidae)’in Zehir Aygıtının Fonksiyonel Morfolojisi”, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (26-30 Haziran 2006 – Kuşadası – Aydın). p.88 (2006).

Devamı...