Katıldığı Kogre/Sempozyumlar

Ulusal/Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Tam Metni Basılan Bildiri ve Posterler

Koç, H., Erdek, M., Yiğit, N., Yağmur, E.A., Kaya, R. S., Danışman, T., Bayram, A. A Preliminary Study on The Solifuges Fauna (Arachnida: Solifugae) of Central Anatolia Region, XXI. Ulusal Biyoloji Kongresi (3-7 Eylül 2012), İzmir.

Danışman T., Bayram, A. , Coşar İ. Türkiye Örümcek Faunası İçin Üç Yeni Cins Kaydı (Araneae: Dictynidae), XXI. Ulusal Biyoloji Kongresi (3-7 Eylül 2012), İzmir.

Erdek, M., Yiğit, N., Bayram, A. , Danışman, T. Laboratuvar Koşullarında Bazı Böğü Türlerinin Davranış Ekolojileri Üzerine Gözlemler (Arachnida, Solifugae). Ekoloji Sempozyumu, Kilis, 3-5 Mayıs 2012.

Akpınar, A., Varol, İ., Bayram, A. , Örümceklerin Habitat Tercihleri. Ekoloji Sempozyumu, Kilis, 3-5 Mayıs 2012.

Varol, İ., Akpınar, A., Bayram, A. , Adıgüzel, İ., Uysal, İ. Barak Ovası Bazı Kültür Bitkilerinde Biyokontrol Çalışmaları. Ekoloji Sempozyumu, Kilis, 3-5 Mayıs 2012.

Yiğit N., Erdek M., Bayram, A. , Çorak Öcal İ., Melekoğlu A. “Galeodes araneoides (Pallas, 1772) (Galeodidae, Solifugae) böğü türünün malleolus (Raket Organ) morfolojisinin incelenmesi” XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 778, Denizli, Haziran 2010.

Çorak Öcal İ., Bayram, A. , Yiğit N., Sancak Z., “Otbiçen faunası için yeni bir tür kaydı: Paranemastoma karolianus’un morfolojisi üzerine bir çalışma (Opiliones, Nemastomatidae)” XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 822-823, Denizli, Haziran 2010.

Çorak Öcal İ., Bayram, A. , Yiğit N., Danışman T., Sancak Z., “Köprülü Kanyon Milli Parkı Otbiçen Faunası (Aarachnida: Opiliones)” XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 823-824, Denizli, Haziran 2010.

Danışman T., Sancak Z., Yiğit N., Bayram, A. , Erdek M.,”Türkiye örümcek faunası için bazı kribellet kayıtlar (Araneae: Dictyniidae, Zoropsidae, Titanoecidae)” XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 845-846, Denizli, Haziran 2010.

Erdek M., Yiğit N., Bayram, A. , Koç H., Çorak Öcal İ., “Bir böğü türünün dış morfolojisi: Gluviopsilla discolor (Kraepelin, 1899) (Solifugae: Daesiidae)” XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 777 Denizli, Haziran 2010.

Sancak Z., Bayram, A. , Danışman T., Yiğit N., Melekoğlu A., Erdek M., “Türkiye örümcek faunasına katkılar; Clubiona brevipes Blackwall, 1841, Clubiona genevensis L. Koch, 1866 ve Lathys humilis (Blackwall, 1855) (ARACHNIDA: ARANEAE)” XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 848-849, Denizli, Haziran 2010.

Yeşilyurt F., Yiğit N., Erdek M., Bayram, A. , Oruç M. “Iurus dufoureius asiaticus Birula, 1903 (Iuridae: Scorpionidae) akrep türünün pektin (tarak) organının fonksiyonel morfolojisi” XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 775-776, Denizli, Haziran 2010.

Bayram, A. , Kunt K. B., Danışman T., Sancak Z. “Studies on spiders in Turkey”, 25th European Congress of Arachnology, (16-21 of August 2009), Alexandroupolis- Greece.

Danışman T., Yiğit N., Korkmaz S. N., Yıldıran A. B., Melekoğlu A., Bayram, A. “Preliminary molecular detection of predation by some spiders on aphids”, 25th European Congress of Arachnology, (16-21 of August 2009), Alexandroupolis- Greece.

Melekoğlu A., Sancak Z., Yiğit N., Danışman T., Çorak Öcal İ., Bayram, A. “The pedipalpal sensitive hairs in Anyphaena accentuata, Meta merianea and Scytodes thoracica (Araneae: Anyphaenidae, Metidae, Scytodidae)”, 25th European Congress of Arachnology, (16-21 of August 2009), Alexandroupolis- Greece.

Yiğit N., Çorak Öcal İ., Danışman T., Melekoğlu A., Korkmaz S. N., Bayram, A. “External morphology of a harvestmen (Paranemastoma silli (Herman, 1871) newly recorded from Turkey”, 25th European Congress of Arachnology, (16-21 of August 2009), Alexandroupolis- Greece.

Devamı...