Ders Notu Çalışmaları

Bayram, A. ''Genel Biyoloji (Ders Notu)'', Nişantaşı Üniversitesi, 86 sh., İstanbul, 2012.

Bayram, A. ''Hücre Biyolojisi (Ders Notu)'', Nişantaşı Üniversitesi, 66 sh., İstanbul, 2012.

Bayram, A. ''Zararlı Böceklerin Biyolojik Kontrolü (Ders Notu)'', Kırıkkale Üniv., Fen Ed. Fak., Biyo. Böl., 97 sh., Kırıkkale, 2007.

Bayram, A. & T. Danışman, ''Hayvan Biyolojisi I Laboratuar Föyü, Kırıkkale Üniv., Fen Ed. Fak., Biyo. Böl., 58 sh., Kırıkkale, 2005.

Bayram, A. ''Entomoloji (Ders Notu)'', Kırıkkale Üniv., Fen Ed. Fak., Biyo. Böl., 113 sh., Kırıkkale, 2003.

Bayram, A. ''Biyocoğrafya (Ders Notu)'', Kırıkkale Üniv., Fen Ed. Fak., Biyo. Böl., 69 sh., Kırıkkale, 2002.

Bayram, A. ''Hayvan Biyolojisi I (Ders Notu)'', Kırıkkale Üniv., Fen Ed. Fak., Biyo. Böl., 161 sh., Kırıkkale, 1999.

Bayram, A. & M.I. Varol, ''Omurgasızlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu (Ders Notu)'', Y.Y.Üniv., Fen Ed. Fak., Biyo. Böl., Zooloji Ders Notları Serisi No: 10, 83 sh., Van, 1996.

Bayram, A. N.G. Şenler, Ö. Adızel & M.I. Varol, ''Genel Zooloji Laboratuvarı (Ders Notu)'', Y.Y.Üniv., Fen Ed. Fak., Biyo. Böl., Zooloji Ders Notları Serisi No: 9, 74 sh., Van, 1995.

Bayram, A. ''Omurgasızlar Sistematiği (Ders Notu)'', Y.Y.Üniv., Fen Ed. Fak., Biyo. Böl., Zooloji Ders Notları Serisi No: 8, 180 sh., Van, 1994.

Bayram, A. ''Hayvan Ekolojisi (Ders Notu)'', Y.Y.Üniversitesi, Fen Ed. Fak., Biyo. Böl., Zooloji Ders Notları Serisi No: 7, 103 sh., Van, 1993.

Bayram, A. ''Hayvan Coğrafyası (Ders Notu)'', Y.Y.Üniversitesi, Fen Ed. Fak., Biyo. Böl., Zooloji Ders Notları Serisi No: 6, 65 sh., Van, 1993.