Eğitim Öğretim Faaliyetleri

Tarafımdan Verilen Lisansüstü Dersler

Dersin Adı Saat Kredi Öğrenci Sayısı Öğretim Yılı Verildiği Birim
Bilim. Ar.Yay.Tekn. 223 7 1993-97 Y.Üniv. FBil. Enst.
Zool.Pop. Ekolojisi 303 5 1993-97 Y.Üniv. FBil. Enst.
Helmintoloji 223 3 1993-97 Y.Üniv. FBil. Enst.
Türkiye Araknidleri 303 3 1993-97 Y.Üniv. FBil. Enst.
Eklemba. Özel Konu. 303 3 1993-97 Y.Üniv. FBil. Enst.
Om.sız Örn.Topl.Haz. 223 3 1993-97 Y.Üniv. FBil. Enst.
Biyolojide Özel Konu. 303 1 1993-97 Y.Üniv. FBil. Enst.
Seminer 021 2 1994-97 Y.Üniv. FBil. Enst.
Özel Uzmanlık Konu 808 2 1994-97 Y.Üniv. FBil. Enst.
Zehirli Hayvanlar 303 3 1999-02 K.Üniv. FBil. Enst.
Türkiye Araknidleri 303 3 1999-02 K.Üniv. FBil. Enst.
Biyolojide Özel Konu. 303 3 1999-02 K.Üniv. FBil. Enst.
Eklemb. Ör.Top.Sak 223 3 1999-02 K.Üniv. FBil. Enst.
Örümcek Biyolojisi 303 3 1999-02 K.Üniv. FBil. Enst.
Populasyon Ekolojisi 303 3 1999-02 K.Üniv. FBil. Enst.
Toksikoloji 303 3 1999-02 K.Üniv. FBil. Enst.
Biyolojide Özel Konu. 303 1 1999-02 K.Üniv. FBil. Enst.
Seminer 021 2 1999-02 K.Üniv. FBil. Enst.
Özel Uzmanlık Konu. 808 2 1999-02 K21:23 23.04.2014.Üniv. FBil. Enst.

Başa Dön...