Prof.Dr. Abdullah BAYRAM Kişisel Web Sitesi

ÜNİVERSİTE VİZYONU

Evrensel anlamda üniversitelerin üç temel görevi kaliteli eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, toplumla bütünleşerek kentsel ve yöresel kalkınmayı sağlamaktır. Hızlı değişmekte ve kendini rekabet etme anaforunda bulan ülkemizde, bu fonksiyonların icrası; nitelikli elemanlar ile çalışma, bilimsel üretim, birlik ve dayanışma içinde kurumsallaşma ve kültürel kimliği koruma gibi faktörlere bağlıdır.

İnsanlık tarihi boyunca, eğitimin önemini kavramış ve ona önem vermiş olan toplumlar gelişerek egemen olmuş, bunu başaramayan toplumlar ise tarih sahnesinden silinmek zorunda kalmışlardır. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Atatürk ise “Eğitimdir ki, bir ulusu hür, bağımsız, şanlı ve yüksek bir toplum hâlinde yaşatır veya bir ulusu kölelik ve yoksulluğa terk eder” özdeyişiyle bir milletin, ancak eğitimle özgür ve şanlı bir toplum hâline gelebileceğini ifade etmiştir.

21. yüzyılda Dünyanın ve Türkiye’nin gündemine “Öğrenci Merkezli Eğitim” girmiştir. Bu yeni yaklaşımla Türk öğrencisinin profili “düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, bilgiyi yaratıcı bir şekilde kullanabilen, bilgi çağı kimliğine uygun, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, kendini tanımaktan ve açıklamaktan korkmayan birey” şeklinde belirtilmiştir.

Üniversiteler günümüzün en değerli akçesi olan bilimin üretildiği, Türkiye’nin geleceği olan gençliğe ilk elden aktarıldığı kurumlardır. Üniversitenin gelişmişlik düzeyine çıkmasında en önemli faktör öğretim elemanlarıdır. Öğretim elemanlarının başarılı olmalarında ise en temel koşul, araştırma ortamının sağlanması, çalışma ortamının güvenli ve huzurlu olması, akademisyenler arasında karşılıklı sevgi ve saygının bulunmasıdır, Ekim 2014.

Prof. Dr. Abdullah BAYRAM, Nişantaşı Üniversitesi Kurucu Rektörü